Zu zara albistea

Zuri esker 100 aldizkari bete ditugu

Denbora guzti hontan Europara gerturatzen lagundu zaitugu eta jarraituko dugu egiten.

Zure fideltasuna eskertu nahi dugu, onena opa dizugu urte berrirako eta zure europar proiektu denak bete daitezen.

La noticia eres tú

Cumplimos 100 boletines gracias a tí

Durante este tiempo te hemos ayudado a acercarte a Europa y vamos a seguir haciéndolo.
Queremos agradecer tu fidelidad, desearte lo mejor para este año Nuevo y que todos tus proyectos europeos se cumplan.